labiski.lv - Reģistrācija

1.Noteikumi apraksta portāla labiski.lv lietošanas noteikumus. Līdz ar reģistrāciju portālā lietotājs (turpmāk tekstā – Labiskotājs) izsaka piekrišanu par šo noteikumu ievērošanu.
2.Labiskotājs ievēro brīvas viedokļu apmaiņas principus e-vidē, kā arī Latvijas normatīvos aktus, kas regulē bērnu tiesības, pornogrāfijas izplatīšanu, autortiesības, personas goda un cieņas aizskaršanu, fizisko personu datu aizsardzību u.c.
3.Labiskotāji šajā forumā netiek diskriminēti pēc dzimuma, rases, seksuālās un reliģiskās piederības, labiskošanas pieredzes ilguma, kamolā tīšanas ātruma vai adatu radītās skaņas parametriem.
4. Labiskotāju foruma pamatdevīze: būsim labi viens pret otru.
5.Labiskotājs apņemas forumā neapspriest administrācijas pieņemtos lēmums un labiskošanas prasmes.
6.Labiskotājs piekrīt, ka pirms tēmas uzsākšanas, ir jāizpēta vai Labiskotāji jau iepriekš šo tēmu nav aprunājuši.
7. Labiskotājs apņemas nepiedalīties nekāda veida savstarpējos ķīviņos, kā arī neizaicināt citus , mazāk nosvērtus Labiskotājus, ķīvēties un rīvēties.
8. Par vairākkārtēju pirkstu nesaturēšanu (izrunātu tēmu atkārtošanu vai lietošanas noteikumu neievērošanu) Labiskotājam tiek piemērota izslēgšana uz laiku jeb Valdziņu noirdināšana. Ja Pirkstu nesaturēšana turpinās un Valdziņu noirdināšana labiskošanas kvalitāti neuzlabo, Administrācija Labiskotājam ir tiesīga atņemt adatas (izslēgšana no foruma)
9. Labiskotājs apņemas forumā ne vārda nebilst par mantiniekiem, dzīvesbiedriem, politiku, ārstniecības manipulācijām un pārtikas cenām. Labiskotāju formums ir paredzēts tikai labiskošanai.
10. Labiskotājam ir tiesības dalīties ar citiem izziņas un izglītojošo materiālu klāstā. Dalīšanas notiek sekojoši – nosūtot īpaši izraudzītam Labiskotājam uz e-kasti, vai forumā ievietojot e-saiti uz tīmekļa vietni, kur izraudzītais materiāls pieejams. Labiskotājam aizliegts ievietot forumā dažādus izglītojošus un izziņas materiālus, kas var/varētu aizskart trešo personu intereses.
11. Labiskotāji ir tiesīgi izrādīties un lielīties foruma Defilē sadaļā. Labiskotāju sasniegumus drīkst atkārtot, noskaust un pavairot tikai ar Labiskotāja piekrišanu.
12. Labiskotājs, jautājumu un priekšlikumu gadījumā saistībā ar forumu, apņemas neapraudāties, bet sūtīt ziņu administrācijai: administracija@labiski.lv
13.Par foruma noteikumu neievērošanu, administrācija ir tiesīga noirdināt valdziņus un atņemt adatas. Gadījumā, ja administrācija Labiskotājam ir atņēmusi adatas, Labiskotājs tās var atgūt ne ātrāk kā pēc 30 dienu atpūtas un paužot īpašu apņemšanos labiskot visaugstākajā kvalitātē.
14. Labiskotājs, izņēmuma kārtā, ir tiesīgs arī kreiliskot, pieaudzēt no pārstaipiem, pīņot un mežģīņot.

 
cron